Regievoerder & Expert Kind & Scheiding 

Wist je dat 1 op de 3 kinderen niet opgroeit in een kerngezin?
Iedere kinderopvang en onderwijsinstelling heeft daarom te maken met kinderen die uit een scheidingssituatie komen. 
Hoe begrijpelijk het ook lijkt om je te verschuilen achter de gedachte dat de gevolgen hiervan niet tot jouw takenpakket horen, is dit juist wel het geval. Er liggen hier de nodige taken en verantwoordelijkheden voor jou als professional.

Voordat je het door hebt ben je bij het conflict tussen ouders betrokken en dat wil je nu juist niet. Zorgvuldig handelen en neutraal blijven met oog voor het kind is wat je wilt. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Agenda 2024

Regievoerder Kind & Scheiding ONLINE
KINDEROPVANG

Maximaal 10 plaatsen 19.00 - 21.30 uur

Bijeenkomst 1 Maandagavond 5 februari
Bijeenkomst 2 Maandagavond 4 maart

Expert Kind & Scheiding LIVE
KINDEROPVANG

Maximaal 6 plaatsen 9.30 - 16.00 uur
Locatie: Praktijkruimte Gemert

Dag 1 Zaterdag 24 februari
Dag 2 Zaterdag 23 maart

De Regievoerder of Expert Kind & Scheiding is niet meer weg te denken op de werkvloer.
Waarom de term Regievoerder of Expert? 
Zodat je altijd een collega in huis hebt die de nodige kennis en vaardigheden bezit om regie te blijven voeren in de soms complexe echtscheidingssituaties. 
Want bijna dagelijks is zijn/haar expertise nodig om met hart voor het kind te blijven werken.
De Regievoerder Kind & Scheiding bezit namelijk kennis over de impact van een scheiding op een kind, weet hoe het juridisch zit en wat je wel en niet moet doen in je rol als professional, ondersteunt in gesprekken met ouders en zorgt dat hier beleid op is. Waar de Regievoerder de basis in huis heeft heeft de Expert de verdieping. 

De online training tot Regievoerder Kind & Scheiding maakt jou de vraagbaak in jouw organisatie waarbij jij de basiskennis bezit op pedagogisch, communicatief en juridisch gebied ten aanzien van echtsscheidingssituaties. 

De live training tot Expert Kind & Scheiding geeft jou de verdieping waardoor jij de expert bent binnen de organisatie. Jij bezit de kennis op pedagogisch, communicatief en juridisch gebied. Doordat je hier beleid op echtscheiding hebt gemaakt weet jij hoe te handelen en collega's hierin te ondersteunen. Ook ben jij op de hoogte van de ontwikkelingssignalen als gevolg van echtscheiding en de raakvlakken  met de Meldcode. 


Als professional ben je zeer betrokken, maar geen hulpverlener.

Je praat met de ouders, maar alleen over het kind.

Je geeft erkenning, maar geen gelijk.


Hoe ziet de online training Regievoerder eruit?

De training bestaat uit 2 dagdelen van 2,5 uur en wordt online aangeboden.
De training is gericht op de kinderopvang of het onderwijs waarbij een groep uit maximaal 10 deelnemers bestaat. 
Het is een training waar je live aan deelneemt wat hem persoonlijk, actief en interactief maakt. 
De opbouw van de training is als volgt. 

Deel 1 Hoe zit het juridisch nu in elkaar?

 • Het scheidingsproces
 • Ouderschap, gezag, de informatieplicht en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden
 • Echtscheidingsprotocol als fundament van aanname tot afscheid
 • Taken en verantwoordelijkheden van de professional

Deel 2 De impact van een scheiding op een kind & communicatief sterker

 • Invloed van een scheiding op de ontwikkeling van een kind
 • Rouwtaken van een kind en de verwerking van de scheiding
 • Taken en verantwoordelijkheden 
 • DO's & DON'TS gesprekken met ouders
 • Hoe blijf je neutraal en toch een samen creëren? 
 • Gespreksvoering complexe oudergesprekken

Hoe ziet de live training Expert eruit?

De training bestaat uit 2 dagen waarbij er denk- en werktijd tussen zit. Dit maakt dat de aangeboden stof van dag 1 terug in de organisatie komt en de opbrengst daarvan meegenomen wordt naar dag 2. Om zo implementatie van echtscheiding in de organisatie te borgen. 
De training is gericht op de kinderopvang of het onderwijs waarbij een groep uit maximaal 6 deelnemers bestaat. 
Het is een training waar je live aan deelneemt wat hem persoonlijk, actief en interactief maakt. 
De opbouw van de training is als volgt. 

Dag 1 
Hoe zit het juridisch nu in elkaar?

 • Het scheidingsproces
 • Ouderschap, gezag, de informatieplicht en bijbehorende taken en verantwoordelijkheden
 • Beleidsdocument Echtscheiding en jouw organisatie; van visie tot aan werkwijze 
 • Echtscheidingsprotocol als fundament van aanname tot afscheid


De impact van een scheiding op een kind

 • Het scheidingsproces
 • Invloed van een scheiding op de ontwikkeling van een kind
 • Rouwtaken van een kind en de verwerking van de scheiding
 • Welke signalen raken kenmerken van de Meldcode en hoe te handelen?
 • Wat heeft een kind van jou nodig?

Dag 2
Implementatie Beleid Echtscheiding 

 • Implementeren beleid volgends PDCA-cyclus
 • Uitdagingen in jouw rol als Expert Kind & Scheiding 


Communicatief sterker bij scheidingssituaties

 • Taken en verantwoordelijkheden van de professional
 • DO's & DON'TS gesprekken met ouders
 • Hoe blijf je neutraal en toch een samen creëren? 
 • Gespreksvoering complexe oudergesprekken 

Deelnemers

Deelnemers van deze training zijn pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers, VE-coaches, houders, locatiemanagers, gastouders, leerkrachten, intern begeleiders, vertrouwenspersonen, aandachtsfunctionarissen, studentenbegeleiders, directieleden en jij die zich graag wil verdiepen in het onderwerp echtscheiding binnen de kinderopvang en het onderwijs.

Deze training liever incompany?
Dit is zeker mogelijk! Neem contact op voor de mogelijkheden. 

Door wie wordt de training gegeven?

De training wordt gegeven door Maike Rademakers.
Maike ga je leren kennen als een enthousiaste trainster met veel kennis en kunde op het gebied van onderwijs, kinderopvang en echtscheiding. Zij heeft jarenlang in het MBO gewerkt als docent Omgangskunde, studentbegeleider en praktijkbegeleider binnen de opleiding Pedagogisch Werk. Door haar werk als mediator maar ook als pedagogisch coach/beleidsmedewerker binnen de kinderopvang maakt zij de trainingen praktijkgericht en direct toepasbaar. 


Wat levert de training mij op?

Na het volgen van de training REGIEVOERDER:

 • Heb jij de juridische basiskennis die nodig is bij het aannamebeleid, de informatieplicht en kan een juiste reactie aan de ouders worden gegeven en ook goed worden uitgedragen. 
 • Voer jij of ondersteun jij collega's op een prettige manier bij de kindgesprekken met de ouders. Jij zorgt dat je de regie blijft houden en laat je niet meeslepen in een juridische strijd tussen de ouders.
 • Kun jij in alle opzichten zorgvuldig handelen en voorkom je dus klachten!
 • Beschik je over meer communicatieve vaardigheden zoals neutraliteit, regie, meerzijdige partijdigheid en erkenning.
 • Weet jij een samen te creëren met ouders met oog voor het kind.
 • Is duidelijk wat jouw taken en verantwoordelijkheden zijn als professional en wat de organisatie van ouders mag verwachten.
 • Heb jij kennis van het scheidingsproces en weet je wat dit van ouders vraagt. 
 • Weet jij welke impact een scheiding heeft op de ontwikkeling en het gedrag van een kind.
 • Heb jij kennis van de rouwfases die bij de verwerking van een scheiding horen. 
 • Weet jij wat een kind van jou nodig heeft als professional. 

Na het volgen van de training EXPERT beschik jij over deze aanvullende elementen:

 • De live-training geeft je de verdieping in jouw organisatie en de visie op echtscheiding.
 • Ben jij in staat om in de organisatie het onderwerp 'echtscheiding' te initiëren.
 • Je hebt de juiste vaardigheden in huis om ervoor te zorgen dat er geen klachten komen, je een goede samenwerking met ouders creëert en duidelijk handelt. 
 • Je bent in staat om het beleidsdocument Echtscheiding te implementeren in jouw organisatie volgens de PDCA-cyclus. 
 • Weet jij jouw collega's hierin te coachen zodat zij beschikken over de basiskennis en vaardigheden die nodig zijn op de werkvloer.
 • Jij hebt kennis van de ontwikkelingssignalen die voortkomen uit echtscheidingsproblematiek en wanneer de Meldcode te gebruiken. 

 

Na afronding van deze training ontvang je het bewijs van deelname 'Regievoerder Kind & Scheiding' of 'Expert Kind & Scheiding'


Investering 

De investering voor de online training REGIEVOERDER bedraagt € 325- excl. btw.

Hiervoor ontvang je:
- Voorbereidende opdracht voorafgaand de training
- 2 online bijeenkomsten à 2,5 uur
- Beleidsdocument Echtscheiding incl. protocol 

 

 

 


De investering voor de live training EXPERT bedraagt € 575,- excl. btw.

Hiervoor ontvang je:
- Voorbereidende opdracht voorafgaand de training
- 2 trainingsdagen van 9.30 - 16.00 uur

- Lesmateriaal & naslagwerk
- Beleidsdocument Echtscheiding incl. protocol
- De training wordt verzorgd op een fijne locatie en is inclusief koffie/thee en
   lunch 


Betaling in termijn is mogelijk. 

Agenda 2024

Regievoerder Kind & Scheiding ONLINE
KINDEROPVANG

Maximaal 10 plaatsen 19.00 - 21.30 uur

Bijeenkomst 1 Maandagavond 5 februari
Bijeenkomst 2 Maandagavond 4 maart

Expert Kind & Scheiding LIVE
KINDEROPVANG & ONDERWIJS

Maximaal 6 plaatsen 9.30 - 16.00 uur
Locatie: Praktijk Gemert

Dag 1 Zaterdag 24 februari
Dag 2 Zaterdag 23 maart

Verdiepende trainingen

1,5-daagse training 
Echtscheiding: van beleid tot aan de werkvloer
KINDEROPVANG 
Maximaal 6 plaatsen 
Locatie: Gemert
Startmoment 1 Maandag 22 januari
Startmoment 2 Maandag 11 maart

Webinar 'Boost je juridische kennis!'
Dinsdag 4 juni 19.30 - 21.30 uur

Webinar 'Impact van een scheiding op ontwikkeling'
Woensdag 12 juni 19.30 - 21.30 uur

Veelgestelde vragen

Wat zijn voordelen van een Regievoerder of Expert Kind & Scheiding binnen de organisatie?

Er zijn alleen maar voordelen! 
Als je een Regievoerder of Expert in huis hebt dan geeft dit rust en biedt het vooral duidelijkheid. 
Je bent als organisatie een hele fijne plek voor zowel het kind als ouders. Jullie hebben de kennis in huis, weten een samen te vormen met de ouders en zijn alert op signalen in het gedrag van het kind. Als ouders uit elkaar gaan bevindt iedereen in het gezin zich in een turbulente en heftige tijd. De vanzelfsprekendheid van het gezin verdwijnt. Juist jouw organisatie is een stabiele factor in dit proces waarbij de Regievoerder of Expert ondersteunend is en bijzonder waardevol. Niet alleen voor de ouders en het kind maar ook voor de collega's. Zo weten zij goed te handelen, raken niet handelingsverlegen en dragen uit waar je als organisatie voor staat. 

Is er een bepaald opleidingsniveau of voorkennis nodig om deel te nemen?

Iedere gekwalificeerde medewerker bezit over voldoende basiskennis om deel te nemen. Doordat de regievoerder op organisatieniveau werkzaam is richten wij ons op minimaal MBO niveau 4 of de gevorderde niveau 3. 

Is een parttimer of een fulltimer als beroepskracht handiger om deel te laten nemen?

Doordat echtscheidingsissues van alledag zijn is het wenselijk om iedere dag een Regievoerder of Expert in huis te hebben. 
Als dit betekent dat er 2 parttimers hierdoor opgeleid mogen worden is dat zeker aan te raden. Men kiest er als organisatie ook regelmatig voor om 2 fulltimers op te leiden. Met name om de belastbaarheid van de toch wel ingewikkelde situaties te kunnen delen. 

Hoe zit het met thuisstudie? 

Je bent in totaal ongeveer 3 uur bezig met thuisstudie. 
Deze bestaat uit het doornemen van literatuur, het voorbereiden van opdrachten voor de trainingsdag en onderzoek binnen
 de eigen organisatie. 

Waarom zou ik voor jullie kiezen?

Als je ervan houdt om een training te volgen:
-  die dichtbij de praktijk staat en dus ook zeer praktijkgericht is. Alles is direct toepasbaar. 
-  die jou inspireert omdat deze wordt gegeven door een bevlogen trainster met jarenlange ervaring in het onderwijs, kinderopvang en als mediator. 

-  die afwisselend wordt aangeboden in werkvormen waardoor hij alles behalve saai en taai is!
-  waarbij je gezien en gehoord wordt. Alles kan en mag gevraagd worden. 

Toch nog twijfels of vragen? Neem dan zeker even contact met ons op.

Is er verdieping mogelijk na de training?

Wij zijn flink in ontwikkeling waardoor er met enige regelmaat verdiepende trainingen worden aangeboden. Kijk op de ze site bij het onderdeel Verdiepende trainingen.
Heb je suggesties dan laat het gerust weten. Graag zelfs!

Wat als ik na de training nog met vragen zit?

Wij vinden het bijzonder fijn als je nog met vragen zit! Want dan wil jij je er echt in verdiepen. Hierdoor kun je dus altijd kosteloos contact met ons opnemen. Graag zelfs!

Is incompany ook mogelijk?

Jazeker is dit mogelijk! Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. 

Moet het gehele team deelnemen?

Nee dat hoeft niet. Liever één collega die de expert is dan iedereen een beetje. Vooralgezien de belangrijke juridische kennis die gedeeld wordt. De pedagogisch coach, aandachtsfuntionaris, een houder, beleidsmedewerker, ib'er, vertrouwenspersoon kunnen deelnemers zijn. 

Meld je aan voor de training Regievoerder of Expert Kind & Scheiding door op de button hieronder te klikken. 
We kijken ernaar uit je te mogen ontmoeten!