Webinar


Praktijk jij en ik biedt naast de verschillende scholingen ook diverse webinars aan om de kennis rondom echtscheiding op de werkvloer te professionaliseren. 
Hieronder leest u meer informatie over de interessante webinars
'De impact van een scheiding op ontwikkeling' en 'Boost je juridische kennis!'. 

Ga naar onderstaande link voor interessante zomeraanbiedingen!

Agenda 2024

Webinar: Boost je juridische kennis!

Woensdag 28 augustus 9.00 - 11.00 uur
Donderdag 14 november 9.00 - 11.00 uur

Webinar: 'Impact van een scheiding op de ontwikkeling 0-12 jaar

Donderdag 12 september 9.00 - 11.00 uur
Vrijdag 15 november 9.00 - 11.00 uur

WEBINAR
De impact van een scheiding op ontwikkeling 

In dit webinar staan we stil bij de impact van een scheiding op de ontwikkeling van kinderen. 
Pedagogisch professionals worden door ouders vaak verzocht om in tijden van scheiding en daarna extra op hun kind te letten. Ze willen het beste voor hun kind en hopen dat het zo min mogelijk veroorzaakt in de ontwikkeling. 

Toch heeft een scheiding wel degelijk invloed op de ontwikkeling. De vanzelfsprekendheid van een gezin is weg en er ontbreekt altijd één ouder. 
Welk gedrag kan horen bij een echtscheiding en wat kan jij hierin betekenen als pedagogisch professional?

In dit webinar neem ik je mee in :
- Wat zijn rouwtaken van een kind bij scheiding
- Welke invloed een echtscheiding kan hebben op de ontwikkeling van een kind
- Wat je in gedrag kan herkennen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar
- Wat jouw taken & verantwoordelijkheden zijn als pedagogisch professional
- Hoe jij er het beste voor het kind kan zijn en wat een kind van jou nodig heeft. 

Wat levert dit webinar mij op?

Na dit webinar:

- Weet jij met welke rouwtaken kinderen te maken krijgen bij scheiding
- Heb je kennis van de invloed van een scheiding op de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar
- Kan jij gedragingen herkennen die te maken kunnen hebben met de scheiding van ouders
- Heb jij jouw taken en verantwoordelijkheden duidelijk voor ogen en weet je hiernaar te handelen
- Weet jij wat kinderen van jou nodig hebben als ouders uit elkaar gaan zodat jij er nóg beter voor ze kunt zijn. 


Voor wie is dit webinar? 

Dit webinar is voor jou als professional in de kinderopvang en het onderwijs die de behoefte heeft om meer kennis en handvatten te krijgen in het herkennen van opvallend gedrag die voort kan komen uit een echtscheiding. Om daarnaast te weten hoe hiermee om te gaan in het belang van het kind. 


Praktische informatie

Met enige regelmaat wordt dit webinar aangeboden, check hiervoor onze agenda.  Deelnemers worden uitgenodigd via een link. 
Het webinar duurt 2 uur en kosten bedragen €37,- ex. btw.  

De trainster is Maike Rademakers. Naast trainster is Maike ook mediator en scheidingspedagoog en weet een veilige en prettige leersfeer te creëren. Door haar ervaring in het onderwijs en de kinderopvang komt zij met veel praktijkvoorbeelden. 

WEBINAR
Boost je juridische kennis! 

In dit webinar gaan we jouw juridische kennis op het gebied van echtscheiding in de kinderopvang een boost geven!
Op het moment dat je op de groep te maken krijgt met een kindje van gescheiden ouders heb je direct stappen te nemen. Stappen die je moet nemen maar die ook ongemakkelijk kunnen voelen of je zelfs handelingsverlegen maken. Want weet jij welke juridische vragen je moet stellen en wat je moet doen met antwoorden? En wat als ouders moeilijk contact hebben met elkaar, weet jij dan hoe te handelen?

Als kinderopvang dien je namelijk te weten hoe ouders juridisch met elkaar verbonden waren wat weer bepalend is voor het contact en communicatie. Dit contact verloopt vaak soepel maar kan ook lastige situaties met zich meebrengen. Hoe fijn om te weten wat jullie moeten en kunnen doen om met zelfvertrouwen te handelen en klachten te voorkomen.

In dit webinar neem ik je mee in :
-  de juridische begrippen als gezag, erkenning, juridisch ouderschap
- de informatieplicht: aan wie moet je welke informatie geven?
- welke taken & verantwoordelijkheden heb je als organisatie?
- wat vraagt dit in het handelen van de pedagogisch professional?

Wat levert dit webinar mij op?

Na dit webinar:

- Bezit jij over de verplichte juridische kennis waar je als kinderopvang mee te maken krijgt bij gescheiden ouders 
- Is het duidelijk aan wie jij welke informatie moet geven en hoe je dit communiceert
- Heb je duidelijk voor ogen hoe jullie juridisch correct en zorgvuldig kunnen handelen om klachten te voorkomen
- Weet jij welke taken en verantwoordelijkheden je als organisatie hebt en weet je hiernaar te handelen
- Heb jij tips ontvangen hoe je kunt zorgen voor een prettig contact met gescheiden ouders, denk aan neutraliteit en meerzijdig partijdig
- Werken jullie met meer kennis wat zelfvertrouwen in het handelen geeft!


Voor wie is dit webinar? 

Dit webinar is voor jou als professional in de kinderopvang die de behoefte heeft om zijn/haar juridische kennis een boost te geven. Zodat jij weet als je met gescheiden ouders te maken krijgt wat je juridische taken en verantwoordelijkheden zijn en welke stappen je hierin te nemen hebt van kennismaking tot afscheid. 


Praktische informatie

Met enige regelmaat wordt dit webinar aangeboden, check hiervoor onze agenda.  Deelnemers worden uitgenodigd via een link. 
Het webinar duurt 2 uur en kosten bedragen €37,- ex. btw.  

De trainster is Maike Rademakers. Naast trainster is Maike ook mediator en scheidingspedagoog en weet een veilige en prettige leersfeer te creëren. Door haar ervaring in het onderwijs en de kinderopvang komt zij met veel praktijkvoorbeelden.