Verdiepende trainingen


Praktijk jij en ik biedt naast de basistraining Kind & Scheiding verdiepende scholingen aan. 
Hieronder leest u meer informatie over de unieke 
1,5 daagse scholing 'Echtscheiding, van beleid tot aan de werkvloer'. 

Agenda 2024

Webinar: Boost je juridische kennis!

Dinsdag 4 juni 19.30 - 21.30 uur

Webinar: Impact van een scheiding op ontwikkeling 

Woensdag 12 juni 19.30 - 21.30 uur

Scholing: Echtscheiding van beleid tot aan werkvloer

Maandag 18 maart 9.00 - 14.00 uur
Maandag 15 april 9.00 - 12.00 uur
Maandag 10 juni 9.00 - 14.00 uur
Maandag 24 juni 9.00 - 12.00 uur

Echtscheiding van beleid tot aan de werkvloer
Kinderopvang

Dat het onderwerp echtscheiding in de de kinderopvang en van alledag is geen verrassing. Toch kunnen er ongemakkelijke situaties ontstaan. Visie en beleid hierop biedt een vriendelijke en stevige fundering in de organisatie. 
De 1,5 daagse scholing 'Van beleid tot de werkvloer' zorgt voor een duidelijke visie en werkwijze binnen de kinderopvangorganisatie waardoor er zorgvuldig en met vertrouwen gehandeld wordt. Het zelf ontworpen beleidsdocument staat centraal en biedt richting om deze daarna aan te passen naar de visie en werkwijze van de organisatie. 

De scholing bestaat uit 2 fases. 
Fase 1 Verkennen & visie vormen
Het werken volgens visie en beleid vraagt allereerst om samen te verkennen. Wat betekent echtscheiding voor onze alledaagse praktijk? Waar lopen we tegenaan, wat zijn onze taken en verantwoordelijkheden, wat willen we hiermee en wat vraagt het juridisch van ons? We starten met het beleidsdocument om hem verder te ontwikkelen naar een conceptversie. 

Fase 2 Het echtscheidingsprotocol in de praktijk
In de organisatie heb je de conceptversie gedeeld en hem zo goed als definitief gemaakt. Tijdens deze fase zorgen we ervoor dat het document definitief kan worden en maken we een passend
echtscheidingsprotocol met een door het team gedragen werkwijze.

Om de opgedane kennis van fase 1 te vertalen naar fase 2 is denk- en overlegtijd nodig waarbij er een beleidsdocument in concept wordt gemaakt. Tijdens fase 2 wordt deze definitief waarbij er in gegaan wordt op de verfijning en het protocol implementeren.

Wat levert deze scholing mij op?

Na deze scholing:

  • Bezit jouw team over de juridische basiskennis die nodig is bij het  aannamebeleid, de informatieplicht en kan een juiste reactie aan de ouders worden gegeven.
  • Is het voor jouw team duidelijk wat taken en verantwoordelijkheden zijn voor de organisatie en wat de organisatie van ouders mag verwachten.
  • Heb jij voor jouw organisatie het onderwerp echtscheiding in een beleid en een passend protocol verwerkt.
  • Heeft jouw organisatie een gedragen visie en werkwijze op echtscheiding.
  • Ben jij in staat om een samen te creëren met gescheiden ouders met oog voor het kind.

Voor wie is deze scholing? 

Deze scholing is voor jou als professional in de kinderopvang die zich bezig houdt met aannames, intakes, beleid en coaching. Deelnemers zijn de beleidsmedewerkers, pedagogisch coaches en aandachtsfunctionarissen.
Het is gebleken dat de deelname van zowel de pedagogisch coach als de beleidsmedewerker van één organisatie leidt tot een krachtig beleidsdocument die goed gedragen wordt door teamleden binnen de organisatie. 

Deze scholing liever incompany?
Dit is zeker mogelijk! Neem contact op voor de mogelijkheden. 


Praktische informatie

De totale tijdsduur van de scholing bedraagt 8 uur waarbij hij onderverdeeld is in 1,5 dag. 
In het voorjaar van 2024 wordt hij op de volgende momenten aangeboden:
Fase 1 maandag 18 maart 2024 van 9.00 - 14.00 uur

Fase 2 maandag 15 april 2024 van 9.00 - 12.00 uur

Fase 1 maandag 10 juni 2024 van 9.00 - 14.00 uur

Fase 2 maandag 24 juni 2024 van 9.00 - 12.00 uur

Aantal personen: maximaal 6 deelnemers
Niveau scholing: MBO+
Locatie: Praktijkruimte Gemert
Kosten: €475,- excl. btw incl. koffie/thee/lunch dag 1
Iedere deelnemer ontvangt een map met daarin het lesmateriaal inclusief format beleidsdocument en denk- en overlegopdrachten.


De trainster is Maike Rademakers. Maike Rademakers is mediator, scheidingspedagoog en coach en weet een veilige en prettige leersfeer te creëren. Door haar ervaring in het onderwijs en de kinderopvang komt zij met veel praktijkvoorbeelden.