Verdiepende trainingen


Praktijk jij en ik biedt naast de basistraining Kind & Scheiding verdiepende scholingen aan. 
Hieronder leest u meer informatie over het interessante webinar
 'De impact van een scheiding op ontwikkeling' en de unieke 
1,5 daagse scholing 'Echtscheiding, van beleid tot aan de werkvloer'. 

Agenda 2024

Webinar: Impact van een scheiding op ontwikkeling 

Woensdag 28 maart 19.30 - 21.30 uur

Scholing: Echtscheiding van beleid tot aan werkvloer

Maandag 22 januari 9.00 - 14.00 uur
Maandag 19 februari 9.00 - 12.00 uur
Maandag 11 maart 9.00 - 14.00 uur
Maandag 15 april 9.00 - 12.00 uur

WEBINAR
De impact van een scheiding op ontwikkeling 

In dit webinar staan we stil bij de impact van een scheiding op de ontwikkeling van kinderen. 
Pedagogisch professionals worden door ouders vaak verzocht om in tijden van scheiding en daarna extra op hun kind te letten. Ze willen het beste voor hun kind en hopen dat het zo min mogelijk veroorzaakt in de ontwikkeling. 

Toch heeft een scheiding wel degelijk invloed op de ontwikkeling. De vanzelfsprekendheid van een gezin is weg en er ontbreekt altijd één ouder. 
Welk gedrag kan horen bij een echtscheiding en wat kan jij hierin betekenen als pedagogisch professional?

In dit webinar neem ik je mee in :
- Wat zijn rouwtaken van een kind bij scheiding
- Welke invloed een echtscheiding kan hebben op de ontwikkeling van een kind
- Wat je in gedrag kan herkennen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar
- Wat jouw taken & verantwoordelijkheden zijn als pedagogisch professional
- Hoe jij er het beste voor het kind kan zijn en wat een kind van jou nodig heeft. 

Wat levert dit webinar mij op?

Na dit webinar:

- Weet jij met welke rouwtaken kinderen te maken krijgen bij scheiding
- Heb je kennis van de invloed van een scheiding op de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar
- Kan jij gedragingen herkennen die te maken kunnen hebben met de scheiding van ouders
- Heb jij jouw taken en verantwoordelijkheden duidelijk voor ogen en weet je hiernaar te handelen
- Weet jij wat kinderen van jou nodig hebben als ouders uit elkaar gaan zodat jij er nóg beter voor ze kunt zijn. 


Voor wie is dit webinar? 

Dit webinar is voor jou als professional in de kinderopvang en het onderwijs die de behoefte heeft om meer kennis en handvatten te krijgen in het herkennen van opvallend gedrag die voort kan komen uit een echtscheiding. Om daarnaast te weten hoe hiermee om te gaan in het belang van het kind. 


Praktische informatie

Dit interessante webinar wordt zowel op donderdag 28 maart 2024 aangeboden. Deelnemers worden uitgenodigd via een link. 
De avond start om 19.30 - 21.30 uur. 
De kosten voor dit webinar bedraagt €37,- ex. btw.  
Voor dit webinar kunnen zich maximaal 15 deelnemers inschrijven. 

De trainster is Maike Rademakers. Maike Rademakers is mediator, scheidingspedagoog en coach en weet een veilige en prettige leersfeer te creëren. Door haar ervaring in het onderwijs en de kinderopvang komt zij met veel praktijkvoorbeelden. Echtscheiding van beleid tot aan de werkvloer
Kinderopvang

Dat het onderwerp echtscheiding in de de kinderopvang en van alledag is geen verrassing. Toch kunnen er ongemakkelijke situaties ontstaan. Visie en beleid hierop biedt een vriendelijke en stevige fundering in de organisatie. 
De 1,5 daagse scholing 'Van beleid tot de werkvloer' zorgt voor een duidelijke visie en werkwijze binnen de kinderopvangorganisatie waardoor er zorgvuldig en met vertrouwen gehandeld wordt. Het zelf ontworpen beleidsdocument staat centraal en biedt richting om deze daarna aan te passen naar de visie en werkwijze van de organisatie. 

De scholing bestaat uit 2 fases. 
Fase 1 Verkennen & visie vormen
Het werken volgens visie en beleid vraagt allereerst om samen te verkennen. Wat betekent echtscheiding voor onze alledaagse praktijk? Waar lopen we tegenaan, wat zijn onze taken en verantwoordelijkheden, wat willen we hiermee en wat vraagt het
juridisch van ons? We starten met het beleidsdocument. 

Fase 2 Het echtscheidingsprotocol in de praktijk
Om dit te vertalen naar een beleidsdocument en daarop volgend een passend
protocol met een door het team gedragen werkwijze.

Om de opgedane kennis van fase 1 te vertalen naar fase 2 is denk- en overlegtijd nodig waarbij er een beleidsdocument in concept wordt gemaakt. Tijdens fase 2 wordt deze definitief waarbij er in gegaan wordt op de verfijning en het protocol implementeren.

Wat levert deze scholing mij op?

  • Bezit jouw team over de juridische basiskennis die nodig is bij het  aannamebeleid, de informatieplicht en kan een juiste reactie aan de ouders worden gegeven.
  • Is het voor jouw team duidelijk wat taken en verantwoordelijkheden zijn voor de organisatie en wat de organisatie van ouders mag verwachten.
  • Heb jij voor jouw organisatie het onderwerp echtscheiding in een beleid en een passend protocol verwerkt.
  • Heeft jouw organisatie een gedragen visie en werkwijze op echtscheiding.
  • Ben jij in staat om een samen te creëren met gescheiden ouders met oog voor het kind.

Voor wie is deze scholing? 

Deze scholing is voor jou als professional in de kinderopvang die zich bezig houdt met aannames, intakes, beleid en coaching. Deelnemers zijn de beleidsmedewerkers, pedagogisch coaches en aandachtsfunctionarissen.
Het is gebleken dat de deelname van zowel de pedagogisch coach als de beleidsmedewerker van één organisatie leidt tot een krachtig beleidsdocument die goed gedragen wordt door teamleden binnen de organisatie. 

Deze scholing liever incompany?
Dit is zeker mogelijk! Neem contact op voor de mogelijkheden. 


Praktische informatie

De totale tijdsduur van de scholing bedraagt 8 uur waarbij hij onderverdeeld is in 1,5 dag. 
In het voorjaar van 2024 wordt hij op de volgende momenten aangeboden:
Fase 1 maandag 11 maart 2024 van 9.00 - 14.00 uur

Fase 2 maandag 15 april 2024 van 9.00 - 12.00 uur

Aantal personen: maximaal 6 deelnemers
Niveau scholing: MBO+
Locatie: Praktijkruimte Gemert
Kosten: €475,- excl. btw incl. koffie/thee/lunch dag 1
Iedere deelnemer ontvangt een map met daarin het lesmateriaal inclusief format beleidsdocument en denk- en overlegopdrachten.


De trainster is Maike Rademakers. Maike Rademakers is mediator, scheidingspedagoog en coach en weet een veilige en prettige leersfeer te creëren. Door haar ervaring in het onderwijs en de kinderopvang komt zij met veel praktijkvoorbeelden.