Verdiepende trainingen


Een goed lastig oudergesprek voeren

In deze verdiepende training gaan we in op de complexe gespreksvoering waarbij de meerzijdige partijdigheid uiteraard uitgebreid aan bod komt.
Allereerst is het van belang om te onderzoeken wat nu complexe oudergesprekken zijn. Het antwoord op deze vraag is erg divers en heel persoonlijk want waar ligt de complexiteit voor jou?
Zijn dat ouders die weigeren samen met jou aan tafel te zitten?
Zijn het de ouders die tijdens een gesprek met jou ruzie maken? Of zie jij tegen het gesprek op met die stevig gebekte ouder? 
Welke belangrijke stappen neem je vooraf aan het oudergesprek om te zorgen dat je goed bent voorbereid?

We behandelen gesprekstechnieken die ervoor zorgen dat jij de regie blijft houden in een gesprek waarbij het kind steeds weer voorop blijft staan. Met de vaardigheidstraining leer je nog steviger communiceren met de nog meer mondige ouders. We staan hierbij uitgebreider stil bij jouw leervraag, behandelen meer specifieke casuïstiek uit de praktijk en trainen de vaardigheden door middel van rollenspel. Want dan ga je hem voelen, wordt hij van jou en kun je jouw kennis goed (uit)dragen. 

Wat levert de training mij op?

Na deze training:

- Kun je complexe gesprekstechnieken toepassen. Denk aan neutraliteit, regie en erkenning.
- Heb jij de kennis van de verschillende aspecten in een gesprek (relatie/inhoud/proces) en weet jij wanneer hier op in te gaan. 
- Ben jij in staat om meerzijdige partijdigheid te creëren waardoor je uit de strijd van ouders blijft en oog voor het kind houdt.
- Communiceer en werk je samen mét de ouders.
- Weet jij hoe te handelen als ouders ruzie krijgen tijdens een gesprek met jou aan tafel.
- Ben jij je nog bewuster van jouw professionele houding, ken jij je krachten en jouw uitdagingen.
- Ga jij met meer vertrouwen een gesprek in. 


Voor wie is deze training? 

Deze training voor jou als professional in het onderwijs en de kinderopvang die de behoefte heeft om zich te ontwikkelen in het voeren van lastige gesprekken met ouders. Het mooie is dat de aspecten waar we mee aan de slag zijn ook goed in te zetten zijn in ander werksituaties zoals het voeren van gesprekken met collega's. 


Praktische informatie

Deze training wordt gehouden in de praktijkruimte van Praktijk jij en ik in Gemert. 
De kosten voor deze verdiepende training bedraagt €155,- ex. btw.  Dit is inclusief koffie/thee, lekkers en een werkmap. 
Voor deze training kunnen zich maximaal 6 deelnemers inschrijven.

De trainster is Maike Rademakers. Maike Rademakers is mediator, scheidingspedagoog en coach en weet een veilige en prettige leersfeer te creëren. Door haar ervaring in het onderwijs en de kinderopvang komt zij met veel praktijkvoorbeelden. 


Agenda 

De datums voor het najaar volgen zsm. 
Heb je hier al interesse in dan neem vooral contact met me op. 

Donderdag 6 juli 9.30 - 13.00 uur
Maandag 17 juli 9.30 - 13.00 uur