Beleidsdocument Echtscheiding

€ 47,00

Dit protocol zorgt voor duidelijke afspraken tussen de opvang/school en het gezin, met het welzijn van het kind voorop en rekening houdend met de wettelijke rechten en verplichtingen rondom contact, omgang en informatie. Het draagt ook bij aan het zorgvuldig handelen als opvang/school en voorkomt dat steeds maar weer brandjes moeten worden geblust. Zo blijft het kind voorop staan en creëer je samenwerking met de ouders. Daarbij voelt de professional zich steviger in het handelen bij deze soms ingewikkelde situaties.

 

Dit document bevat:

  • relevante informatie rondom echtscheiding
  • procedure en stappenplan voor scheidingssituaties 
  • een voorbeelddocument echtscheidingsprotocol
  • voorbeeldformulier informatievoorziening voor kinderen van gescheiden ouders
  • voorbeeldbrief aan ouders bij scheiding
  • ons schema informatieverstrekking